Archive

stiga-case

Stiga Sports

Vårt uppdrag

Genomlysning av kundresa och marknadsdata i en “utifrån-in-analys”, med syfte att identifiera minst fem förbättringsområden som potential att snabbt implementeras på sajt och i marknadsföring. Uppdraget omfattade testköp samt skrivbordsanalys av trafik och marknadsföringsdata, samt presentation och diskussion i workshopformat.

Framgångs
faktorer

Direktdialog

Genom direkt dialog med såväl det operativa teamet som beslutsfattare, inför och under researcharbetet, samt under presentationen, gjorde att findings direkt kunde klassificeras mot den operativa verkligheten hos Stiga.

Datatillgång

Direkt access till trafikdata, marknadsföring och försäljningsdata gjorde att nya findings kunde identifieras samtidigt som andra (findings) inom t.ex. Kundupplevelsen kunde konkretiseras.

Tydliga resultat

Med över 60 punkter med findings inom områden som content, merchandising, lagerhållning, prissättning och kundresa, har Stiga kunnat utveckla tillväxtstrategier för sin egen E-Handel på en lokal och internationell marknad.

stiga

Tack för riktigt bra och handfasta förslag på förstärkningar av hur bedriva vår affär! Vi kunde gå till handling med en gång och det är inspirerande att se snabba resultat. Ser fram emot att fortsätta samarbetet, fantastiskt trevligt och härligt gäng ni har också!

– Andreas Zandrén,
VD Stiga Sports

Träffa
oss!

absolutart-omniarch

Absolut Art

Vårt uppdrag

Genomlysning av digital kundresa och marknadsdata med målsättning att identifiera minst tre förbättringsområden som sedan kan definieras till konkreta projekt. Desktop research och presentation i workshopformat.

Framgångs
faktorer

Komprimerat format

Genom att jobba “utifrån- in” kunde vi snabbt få fram insikter utan större insats från uppdragsgivaren. Slutsatsen blev över 60 punkter med olika förbättringsområden. Dessa initiativ kalibrerades sedan i dialog med kunden .

Kundupplevelsen

Genom att testa kundresan, från sökannonsering till köpflöde och unboxing, kunde vi identifiera förbättringsområden med direkt värdeskapande för kunden.

Benchmarks

Tillgång till ett brett utbud av data och material från uppdragsgivaren i kombination med djupare erfarenhet från den specifika marknaden gjorde att våra benchmarks effektiva och relevanta.

Tack team Omniarch för skarpa analyser med insikter vi från dag ett påbörjat åtgärder kring, för att skapa en bättre användarupplevelse och effektivare kanalmix! Bra värde och kul samarbete!

– Martin Smeding,
Director E-commerce

Träffa
oss!

Bonnier News

Vårt uppdrag

Bonnier News var i behov av att förstärka sin digitala e-handelsnärvaro och utöka sin portfölj med e-handelsbolag genom att etablera en ny e-handel.

Omniarch valdes som partner och flera resurser tillsattes, däribland affärsområdeschef samt digital marketing manager & Business developer. Omniarch ansvarade för att upphandla, kravställa och genomföra etableringen av e-handeln. I uppdraget ingick också att sätta en go to market strategi och i tajt samarbete med organisationen inom Bonnier både ta del av och utveckla potentiella synergier i andra portföljbolag.

Framgångs
faktorer

Kravställning

Knivskarp kravställning vid upphandling av plattformar och coachning av utvecklare ledde till att både lansering och budget skedde enligt plan.

Best practice

Genom lång erfarenhet och +100 talet upphandlingar av olika e-handelsbutiker kunde Omniarch både snabbt och effektivt lokalisera, upphandla och landsätta e-handeln i rekordfart.

Data driven

Genom snabbt anpassa ett datadrivet mind-set skapade man förutsättningar till skalbarhet i marknadsmixen, datan feedade också såväl in till övrig organisation och styrde såväl inköp till kanalval.

tillvaxtsession

Jag hade förmånen att få arbeta med Omniarch när vi på Bonnier Magazines & Brands behövde se över vår e-handel och där det var oklart vilken väg vi borde välja framåt. Det var många delar som inte fungerade optimalt och vi behövde hjälp med såväl analys som strategi och actionplan. Omniarch visade sig vara strategiskt sylvass med beundransvärt djupa insikter i vilka detaljer som får en e-handel att lyfta i allt från teknisk set up till hur man organiserar sig och optimerar marknadsföringen och ROI. Därtill är Omniarch på riktigt lösningsorienterad, snabb och alltid med en positiv och peppande inställning – något jag värderar högt i förändringsprocesser.

– Andreas Quensel,
Bonnier news

Träffa
oss!

Bonnier Magazines & Brands

Vårt uppdrag

I rollen som digital advisor bistod Omniarch med kompetens och strategisk rådgivning inom Bonnier Magazines & Brands för deras digitala resa.

I scopet var bland annat rådgivning och genomlysning av en av deras e-handelssatsningar där uppdraget var en strategisk rådgivning kring vägval framåt. Uppdraget bestod av tre delar: Analys, strategi och actionplan framåt. Omniarch fick en viktig roll i Magazines & Brands förändringsresa och bistod som bollplank, advisor och strategi stöd i flera frågor.

Framgångs
faktorer

Erfarenhet

Genom våra seniora konsulter, kan vi erbjuda en hög strategiskt höjd, vilket gör att Omniarch passar i advisory roller, ledningsgrupper och styrelseroller.

Bred kompetens

Genom bred kompetens och olika spetskompetenser inom Omniarch kunde vi snabbt genomlysa och hitta flaskhalsar inom allt från e-handeln till inköp, logistik och marketing.

Action plan

Att snabbt jobba fram Analys, strategi och actionplan framåt är vårt levebröd, något som gav snabb resultat i uppdraget.

bonner-brands-omniarch

Jag hade förmånen att få arbeta med Omniarch när vi på Bonnier Magazines & Brands behövde se över vår e-handel och där det var oklart vilken väg vi borde välja framåt. Det var många delar som inte fungerade optimalt och vi behövde hjälp med såväl analys som strategi och actionplan. Omniarch visade sig vara strategiskt sylvass med beundransvärt djupa insikter i vilka detaljer som får en e-handel att lyfta i allt från teknisk set up till hur man organiserar sig och optimerar marknadsföringen och ROI. Därtill är Omniarch på riktigt lösningsorienterad, snabb och alltid med en positiv och peppande inställning – något jag värderar högt i förändringsprocesser.

– Anders Juhlin,
CDO Bonnier Magazines & Brands

Träffa
oss!

Dedicated

Vårt uppdrag

Vi har i en såväl strategisk som operativ roll – i nära samarbete med CEO, CFO – och övrigt team- varit drivande i Dedicated´s digitala expansion.

Vårt arbete innefattade allt ifrån marknadsstrategi, digital marknadsföring, UX, Market Automation som utveckling och förbättring av kundservice.

Framgångs
faktorer

Förbättrad kundupplevelse

Analys och utvärdering av befintlig sajt samt åtgärdsplan för en förbättrad kundupplevelse.
.

En digital tillväxtresa

Upprättande av en digital marknadsföringsplan som under kort tid har bidragit till en omfattande E-handelstillväxt.

Förbättrad kundservice

Utvärdering av den befintliga kundtjänsten och en etablering avav en förbättrad kundtjänstfunktion.
.

Dedicated-omniarch

Dedicated har haft möjlighet att jobba tillsammans med Omniarch under vår digitala expansion det senaste året. De har hjälpt oss både med det strategiska och operativa arbetet och skapat ett fantastiskt momentum för Dedicated. Att vi sett ett så bra resultat på kort tid gör dem till en självklar samarbetspartners i vår fortsatta tillväxt.

– Johan Mooe,
CEO Dedicated

Träffa
oss!

Newport

Vårt uppdrag

Vårt arbete har bland annat innefattat utveckling av strategi, stötta organisationen i dialog med leverantörer, förbättra rapporter samt driva projekt.

Exempel på leverabler har varit; nytt ramverk för kampanjrapporter och månadsrapporter; Utveckling och komplettering av marketing automation; Lokaliseringsprojekt för tre nya marknader, implementation av verktyg för sourcing av influencer marketing samt uppsättning av nytt av verktyg för aggregering av data.

 

Framgångs
faktorer

Fokus på mätning

Genom att kombinera data från olika plattformar kunde vi se förbättringsområden och ta vara på möjligheter. Arbetet bestod i att identifiera nyckeltal , göra oberoende observationer kring dessa, och sedan diskutera (med hela marknadsteamet).

Snabbrörlighet

Kort ledtid för test av nya initiativ. Öppenhet för att testa och stort fokus på genomförande.

Målstyrning

Genom att sätta detaljerade mål (på allt från ad-spend till öppningsfrekvens och avregistrering) kopplat till varje kampanj, och sedan följa upp på dessa har effektiviteten i kampanjerna successivt kunnat ökas.

newport-omniarch

Newport växer genom att bara jobba med de bästa inom varje område. Teamet på Omniarch har de bästa experterna inom e-handel och digital marknadsföring och de har hjälpt oss säkerställa maximal potential i våra verktyg och kampanjer. Vi har sett en rejält ökning i vår digitala försäljning sedan vi började jobba med dem och vi ser fram emot ett fortsatt tajt samarbete.

– Bo-Wihelm Horndahl,
CEO Newport home

Träffa
oss!

Petites Mains

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag har- i samarbete med grundare- varit i en roll som drivande aktör i Petites e-handelsetablering och utveckling. Vårt arbete innefattade allt ifrån övergripande affärsutveckling till rent operativa insatser i det dagliga arbetet med marknadsföring och utvärdering.

Framgångs
faktorer

Utveckling av ny E-handelsplattform

Snabb omställning från internationellt fokus till nationellt fokus i samband med Coronakrisen.

Affärsutveckling

Stöttning och drivande part i affärsutveckling i form av kostnadskontroll och strategisk rådgivning.

Uppföljning och Rapportering

Analys och utvärdering av befintliga nedslag.

petites-omniarch

Att vända sig till Omniarch, och därmed få tillgång till en ett flertal seniora konsulter, har varit ett av våra bästa beslut. Med sitt kunnande och flexibilitet har de effektivt drivit vitala delar av processen.

– Martina Bonnier,
grundare Petites Mains

Träffa
oss!

Suitopia

Vårt uppdrag

Vårt arbete har bland annat innefattat Affärsutveckling, analys, projektledning och kravställning (mot tekniker och byråer).

Exempel på projekt har varit Stakeholder workshops med idéegenering, prioritering och planering av road map; nytt marketing automation program med triggers baserade på  fall-out-analyser av kunddata; Uppdatering, redesign av transaktionsmail; Förbättring av kundomdömen ; Implementation av referral marketing och Global remarketing (Facebook).

Framgångs
faktorer

Samarbete mellan marknad och teknik

Genom att ha samma kravställare och mottagare i dialogen lyckades vi korta ledtiden från analys, beslut till test.

Kontinuerlig testning

Analys och utvärdering av befintlig sajt samt åtgärdsplan för en förbättrad kundupplevelse.

Relevant nätverk

Full access till nätverk av frilansresurser och leverantörskontakter för att effektivt kunna agera på möjligheter till att förbättra affären.

suitopia-omniarch

Suitopia har haft stor glädje av den djupa spjutspetsexpertisen på Omniarch. Då vi själva har lång erfarenhet vill vi få input från de bästa rådgivarna. De är resultatorienterade, snabba , proffsiga och rör sig lätt mellan hantering av operativa problem till diskussioner i styrelse. Vi är mycket nöjda.

– Aleksander Lund,
CEO Suitopia

Träffa
oss!

Cervera

Vårt uppdrag

Vi har i en operativ roll varit drivande i Cerveras digitala utveckling och tillväxt senaste åren. Vårt arbete har bland annat innefattat digital marknadsföringsansvarig, digital affärsutveckling samt projektledning.

Framgångs
faktorer

Förbättrad kundupplevelse

Analys och utveckling av deras e-handel för en förbättrad kundupplevelse.
.

En digital tillväxtresa.

Gjorde nödvändiga justeringar i marknadsföringsmixen för att öka besökare och försäljning avsevärt.

Effektivisering av utvecklingsteam

Satte upp tydliga arbetsprocesser och rutiner för att effektivisera utvecklingstakten av e-handeln. På så sätt kunde vi skala upp och rulla ut projekt i snabbare takt för en lägre kostnad.

Cervera-omniarch

Omniarch har varit starkt bidragande till Cerveras digitala utveckling och tillväxt de senaste åren. Ett starkt driv, hög kompetens och en positiv inställning är egenskaper som jag värderar och som Omniarch bidragit med i hög klass.

– Johan Junehed,
CEO Cervera

Träffa
oss!

MEDS

Vårt uppdrag

Sedan Meds lansering i mars 2018 har vi stöttat affären till att bli en ren tillväxtraket med framgångsrika resultat.

Vi har i en såväl rådgivande som operativ roll – i nära samarbete med CEO och marknadschef – upprättat ett performance marketing program (Paid search, Affiliate och Social) som idag står för en betydande del av omsättningen hos MEDS. Genom att vi har optimerat cost per order, har MEDS lyckats uppnå en kostnadseffektiv och skalbar trafikanskaffning. Vi har även varit drivande i framtagande av digital marknadsstrategi och säljstrategi samt skött löpande optimering av kampanjer. Utöver detta har vi även agerat som kravställande gentemot byråer och drivit upphandlingar. 

Framgångs
faktorer

Realtidsdata.

Upprättande av ett framgångsrikt performance marketing program med realtidsdata som beslutstöd.

Synergieffekter.

Triangulering av försäljningsdata, trafikdata och ad-spend-data.

Agil approach.

Implementering av kraftfulla och agila teststrategier för att kunna ge tydliga utfall.

meds-omniarch

Pelle på Omniarch är den ideala rådgivaren som kombinerar strategisk tänk på hög nivå med action. Lyhörd men proaktiv. Viktigast av allt är en härlig personlighet som alltid ser lösningar utan att underskatta utmaningarna. Ger oberoende råd på riktigt och är alltid på kundens sida. Pelle är svaret oavsett om man rivstartar från noll eller vill bygga på något som redan finns.

– Björn Thorngren
CEO MEDS.se

Träffa oss!