Strukturerad analys av bolags digitala välmående

Digital

ASSESSMENT

Hur mår ditt bolags digitala affär? Utifrån en strukturerad analys kan vi på relativt kort tid leverera en analys av ditt bolags digitala status och utvecklingspotential.

Vi erbjuder genom ett unikt utarbetat ramverk såväl bolagsstyrelser som e-handels & marknadschefer möjligheten att få en tydlig överblick av bolagets digitala välmående.

Vad vi erbjuder

Strukturerad analys av bolags digitala välmående

Oavsett syftet med att göra en Digital Assessment är metodiken i grunden densamma, anpassningen beror på vilken tillgång på data som finns samt hur djupt ni som kund önskar att vi går. Vi erbjuder tre huvudsakliga paket:

  • Screening: vårt baspaket som baseras på publik data. Fokuserar på övergripande strategi, konverteringsoptimering och SEO.
  • Deep dive: en djupare analys baserad på all tillgänglig data och kompletteras med kvalitativa intervjuer på plats.
  • Explorer: samma analys som i Deep dive men vi går djupare med våra föreslagna actions och levererar high level business case.

Oavsett nivå på paket levereras en sammanfattande rapport indelad i kategorierna Strategy, Conversion & Sales, Traffic, Operations och Personnel . Rapporten sammanfattas i en SWOT-analys och en lista med actions att ta vidare. I tillägg till rapporten levereras all rådata och alla kalkyler som analysen baseras på i strukturerade excelfiler.

Hur görs en Digital Assessment?

Digital Assessment kan göras utifrån flera syften, de vanligaste är:

  • Som ett projekt för att ägare, styrelse eller bolagsledning ska få en insikt i hur bolagets digitala affär faktiskt mår.
  • Vi analyserar bolaget och jämför mot best practice i aktuell bransch.
  • Som en förstudie till fortsatt förbättringsarbete. Genom att identifiera förbättringspotentialer skapas en prioriteringslista för framtida utveckling.
  • Som en analys av ett potentiellt förvärv – en digital Due Diligence. Detta är en tjänst som vi primärt erbjuder Private Equity bolag men kan även användas av andra som ska genomföra ett förvärv. Tjänsten anpassas beroende på vilket tillgång på data som finns. Det går att göra analysen endast på publik data.

Vanliga frågor - Digital Assessment

Strukturerad analys av bolags digitala välmående.
Hur utvärderar Omniarch bolags digitala välmående?

Oavsett syftet med att göra en Digital Assessment, en strukturerad analys av bolagets digitala välmående, är metodiken i grunden densamma. Anpassningen beror på vilken tillgång på data som finns samt hur djupt ni som kund önskar att vi går.

Vad får man ut av en Digital Assessment?

Beroende på vilket paket man väljer är resultatet en vägledning för framtida utveckling inom bolaget. Vi stöttar bolag i att utveckla förståelsen för vilka insatser som behöver göras för att optimera försäljning, organisationsstruktur, lagerstruktur m.m. i syftet att säkerställa framtida tillväxt.

Hur presenterar ni resultatet av en Digital Assessment?

Oavsett nivå på paket levereras från oss på Omniarch en sammanfattande rapport indelad i kategorierna Strategy, Conversion & Sales, Traffic, Operations och Personnel.

Rapporten sammanfattas i en SWOT-analys och en lista med actions att ta vidare. I tillägg till rapporten levereras all rådata och alla kalkyler som analysen baseras på, i strukturerade excelfiler.

Hjälper ni även private equity-bolag att utvärdera företags digitala välmående?

Absolut! Som en del av en förvärvsprocess hjälpte vi ett av Sveriges ledande private equity bolag att analysera ett bolags digitala affär.

Genom en jämförelse mot best practice levererade vi på Omniarch föreslagna actions och ett high level business case - för att säkra fortsatt tillväxt och utveckling av det specifika bolaget.

Vad kostar en digital assessment / digital utvärdering och hur lång tid tar det?

Beroende på vilket paket du är i behov av och storleken på ditt bolag tar en Digital Assessment mellan 1-3 veckor att genomföra. För de två mer djupgående paketen beror tidsåtgången bland annat på den interna organisationen och dess tillgänglighet. Oavsett paket levererar vi alltid en strukturerad analys av bolags digitala välmående.

Våra tre paket
  • Screening: baseras på publik data med fokus på övergripande strategi, konverteringsoptimering och SEO.
  • Deep Dive: en djupare analys baserad på all tillgänglig data och kompletteras med kvalitativa intervjuer på plats.
  • Explorer: samma analys som i Deep dive men vi går djupare med våra föreslagna actions och levererar high level business case.

Don’t Miss

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte. Tillsammans med dig ser vi över ditt behov och genom en strukturerad analys av bolags digitala välmående visar vi vägen framåt.

Only the Best

Några av våra tidigare uppdrag

Få inblick i hur vi jobbar genom att läsa mer om ett axplock av de uppdrag vi hittills samlat till vår portfolio.

Interim E-commerce Director, Europe

Fullständigt ansvar för digital utveckling och att driva arbetet för långsiktig tillväxt i hela Europa. Satte strategier för att genom rätt organisations-mix inom bolaget prioritera, utveckla och säkerställa en fin framtida tillväxt.

Interim CRM Manager

Tillsammans med välkänt varumärke ansvarade vi för att sätta alltifrån syfte och mål med att arbeta med CRM som filosofi, bygga en kundklubb, till att utvärdera integrationspartners och driva projektet från start till mål. Inkluderat strategisk uppsättning av flöden, marknadsföring samt organisation.

Digital Assaessment, Private Equity

Som en del av deras förvärvsprocess hjälpte vi ett Sveriges ledande private equity bolag att analysera ett bolags digitala affär. Genom en jämförelse mot best practice levererades föreslagna actions och ett high level business case för att säkra fortsatt tillväxt och utveckling av det specifika bolaget.

Interim E-commerce Project Manager

Teknisk projektledare inom e-handel för samtliga bolag inom en stor koncern. Agerar kravställare och samordnare mellan e-com avdelningar och utvecklare.

Interim Digital Marketing Manager

Fokus på att optimera konvertering och försäljning i Norden, göra nulägesanalyser samt historiska analyser. UX- och konverteringsoptimering: Fokus på att förbättra och ta fram ny funktionalitet, göra kundupplevelsen bättre, öka konverteringen samt kravställa direkt mot utvecklare för att genomföra förändringarna.

Interim E-commerce Manager

Fullt ansvar för att sätta både kort och långsiktiga strategier för bolaget och säkerställa en positiv utveckling av samtliga huvudsakliga KPI:er. Säkerställer rätt organisations-mix inom koncernen samt fin tillväxt.