Omniarch erbjuder seniora projektledare

Project 

management

Vi tillhandahåller projektledning och resurser för att säkerställa att du och bolaget kan driva förändringar i den takt ni önskar.

Vad vi erbjuder

Omniarch erbjuder seniora projektledare

Vår erfarenhet är att det i många fall finns tydliga incitament till varför projekt bör prioriteras och drivas inom olika bolag då de är direkt relaterade till bolagets långsiktiga resultat. Det är dock ofta lättare sagt än gjort, då det i många fall saknas antingen tid eller kompetens.

På Omniarch erbjuder vi seniora projektledare inom e-handel,  digital utveckling och marknadsföring med erfaren kompetens för att driva olika typer av utvecklingsprojekt som ditt bolag kan tänkas ställas inför. Vi matchar dig utifrån dina behov med rätt kompetens hos oss och stänger dessa luckor genom att driva dina projekt från start till mål.

Vanliga frågor - Project Management

Omniarch erbjuder seniora projektledare

Betalar jag någon uppstartskostnad om jag anlitar konsulter via Omniarch?

Nej. Vi matchar dig med rätt projektkonsult för ditt bolag och tar ingen uppstartskostnad i samband med det.

Vilken typ av projekt driver ni?

Vi på Omniarch erbjuder seniora projektledare med stor erfarenhet av att driva utvecklings-, och förändringsprojekt inom e-handel, digital utveckling och marknadsföring.

Vi jobbar strategiskt och operativt - samt agerar bryggan mellan äffaren och IT.

Hur matchas vi med en projektledare på Omniarch?

Vi matchar dig med rätt kompetens hos oss, utifrån ditt behov - och stänger luckorna genom att driva dina projekt från start till mål.

Vad kostar en digital assessment / digital utvärdering och hur lång tid tar det?

Beroende på vilket paket du är i behov av och storleken på ditt bolag tar en Digital Assessment mellan 1-3 veckor att genomföra. För de två mer djupgående paketen beror tidsåtgången bland annat på den interna organisationen och dess tillgänglighet.

Projektledning

Omniarch erbjuder seniora projektledare med lång erfarenhet. Våra konsulter har drivit optimerings- och implementationsprojekt. Vi på Omniarch agerar bryggan mellan IT och affär, ocr arbetar såväl strategiskt som operativt.

Only the Best

Några av våra tidigare uppdrag

Få inblick i hur vi jobbar genom att läsa mer om ett axplock av de uppdrag vi hittills samlat till vår portfolio.

Interim E-commerce Director, Europe

Fullständigt ansvar för digital utveckling och att driva arbetet för långsiktig tillväxt i hela Europa. Satte strategier för att genom rätt organisations-mix inom bolaget prioritera, utveckla och säkerställa en fin framtida tillväxt.

Interim CRM Manager

Tillsammans med välkänt varumärke ansvarade vi för att sätta alltifrån syfte och mål med att arbeta med CRM som filosofi, bygga en kundklubb, till att utvärdera integrationspartners och driva projektet från start till mål. Inkluderat strategisk uppsättning av flöden, marknadsföring samt organisation.

Digital Assaessment, Private Equity

Som en del av deras förvärvsprocess hjälpte vi ett Sveriges ledande private equity bolag att analysera ett bolags digitala affär. Genom en jämförelse mot best practice levererades föreslagna actions och ett high level business case för att säkra fortsatt tillväxt och utveckling av det specifika bolaget.

Interim E-commerce Project Manager

Teknisk projektledare inom e-handel för samtliga bolag inom en stor koncern. Agerar kravställare och samordnare mellan e-com avdelningar och utvecklare.

Interim Digital Marketing Manager

Fokus på att optimera konvertering och försäljning i Norden, göra nulägesanalyser samt historiska analyser. UX- och konverteringsoptimering: Fokus på att förbättra och ta fram ny funktionalitet, göra kundupplevelsen bättre, öka konverteringen samt kravställa direkt mot utvecklare för att genomföra förändringarna.

Interim E-commerce Manager

Fullt ansvar för att sätta både kort och långsiktiga strategier för bolaget och säkerställa en positiv utveckling av samtliga huvudsakliga KPI:er. Säkerställer rätt organisations-mix inom koncernen samt fin tillväxt.

Don’t Miss

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte. Tillsammans med dig ser vi över ditt bolag och de utmaningar ni står inför – och hittar den lösningen som gynnar er tillväxt bäst!